Heeft u als particulier of bedrijf nood aan advies of onderzoek, neem dan persoonlijk contact op met ons kantoor.

Het eerste gesprek is steeds vrijblijvend en kan plaatsvinden op een door u gekozen locatie. Hier bespreken we de zaak grondig en overleggen wij hoe wij de best mogelijke oplossing kunnen vinden.

  • Na overleg wordt er voorgesteld om een overeenkomst op te maken die door beide partijen wordt ondertekend zoals voorzien in de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective.
  • Aan de hand van de overeenkomst wordt ook een voorschot gevraagd die bestaat uit een gedeelte van de te verwachten kosten en de bezoldigingen. 
  • Tijdens het onderzoek houden we de klant regelmatig op de hoogte over zijn case, indien nodig kan elke opdracht bijgestuurd worden.Op vraag van de cliënt kan er ook een tussentijds rapport worden opgesteld.
  • Na de uitvoering van de opdracht maken wij ten behoeve van de opdrachtgever een verslag op dat de volgende gegevens omvatten – Beschrijving van de verrichte activiteiten met vermelding van de data, plaatsen en uren waarop de activiteiten zijn verricht.
  • Een nauwkeurige berekening van de bezoldiging en kosten.
  • Het juridisch correct eindverslag omvat tevens de overtuigingsstukken die de opdrachtnemer in het kader van zijn opdracht heeft verzameld. Deze zijn het rapport van de detective , proces verbaal van de gerechtsdeurwaarder , foto’s en videobeelden.